solceller

Gör kontroller innan du anlitar en hantverkare inom solcellsmontering

Solceller på villor blir allt vanligare i Sverige. Detta mycket tack vare den ekonomiska besparingen som går att uppnå på lång sikt. I vissa delar används även solceller som ”nödkraft” de dagar som ordinarie elnät ligger nere. Men kom ihåg att göra kontroller på hantverkare inom solcellsmontering innan de anlitas.

Olika hantverkare inom solcellsmontering

Det krävs flera olika hantverkare vid solcellsmontering. Detta så som plåtslagare, elektriker och snickare. Det vanligaste är däremot att kunden anlitar en montagefirma som därmed har ansvaret för hela projektet. Det kallas att de har totalentreprenad och därmed tar ansvaret för kommunikation med kunden, hantverkarna och andra som är involverade i projektet.

Kontrollera i förväg

Oavsett om enbart en elektriker eller plåtslagare ska anlitas eller om en projektledare tar ansvaret bör alltid en kontroll ske på hantverkare inom solcellsmontering. Detta av samma orsak som kontroll bör ske av hantverkare inom byggnation av hus, VVS-dragning m.m. Att kontrollera före innebär betydligt lägre risk att oseriösa företag råkar anlitas.

 • Allabolag
  På allabolag.se finns samtliga aktiebolag i Sverige registrerade. Visserligen kan en hantverkare inom solcellsmontering driva en enskild firma men generellt skapas en större säkerhet att anlita aktiebolag. Detta bland annat på grund av transparensen gällande företagets ekonomiska ställning, ålder m.m.
 • Råd & Rön
  Råd & Rön har en lista som de kallar för ”Svarta Listan”. Det är de företag som valt att strunta i utslag från Allmänna Reklamationsnämnden förutsatt att beslutet inte varit i företagets favör. Det finns en stor fördel att undvika företag som väljer att inte följa ARN´s beslut.
 • Recensionssidorna
  Trustpilot och Eniro är två sidor där konsumenter kan lämna omdömen om företag. Företagen får ett genomsnittligt betyg vilket gör det enkelt att jämföra dem mot varandra gällande kundernas nöjdhetsnivå.En annan recensionssida är Google My Business. Information om företaget brukar visas bredvid Googles sökresultat med både bild, adress och företagsfakta. Utöver detta recensioner från tidigare kunder.
 • Är de branschanslutna
  Hantverkare inom solcellsmontering kan vara anslutna till ett flertal olika branschorganisationer. Det går exempelvis att kontrollera elektriker via elsäkerhetsverket. Det är enbart elektriker som måste ha auktorisation men övriga hantverkare kan vara med i organisationer och ha auktorisationer som påvisar deras kompetens. Det är absolut en fördel om företaget är branschanslutet.

Lämna en kommentar