el10

Tre punkter om Miljoteknik.nu

Hur kan alla ta sitt ansvar för en bättre miljö? 

Den frågan ställer sig personerna bakom Miljoteknik.nu och är grunden till de artiklar och tips som ges på hemsidan. Lär dig mer om Miljoteknik.nu – via tre snabba punkter.

1.    Med fokus på att spara – och ta till vara

Om Miljoteknik.nu skulle beskrivas med ett enda ord så vore det ”Hållbarhet”. Det som byggs ska vara hållbart utifrån flera aspekter:

  • Hållbart – Så det inte behöver bytas ut så ofta
  • Hållbart – Med minimal miljöpåverkan
  • Hållbart – I ett socialt och ekonomiskt perspektiv

2.    Om Miljoteknik.nu – Enligt dem själva

De som driver webbplatsen ”brinner för att erbjuda fakta” som kan förbättra miljön. Detta grundat i att information och kunskap är grunden för att kunna ta rätt miljömässiga beslut.

Kunskap och kompetens

Författarna har erfarenhet av byggbranschen samt energibranschen – med fokus mot el- och energi. Det innebär även att de flesta artiklar har fokus på byggnadstekniska frågor, grön energi och framtiden energikällor.

Utifrån ett ekonomiskt perspektiv

Under ”Om oss” anges att det ekonomiska incitamentet för att gå över till miljövänliga alternativ kommer att väga tyngst. Det är visserligen bra med kunskap och att konsumenter allt mer väljer miljövänliga alternativ. Men så länge som det är mer ekonomiskt fördelaktigt att välja sämre miljömässiga val – så kommer detta även att ske.

Därmed tar författarna ofta en ekonomisk vinkel på det material som publiceras. Detta utifrån att de som läser artiklarna ska förstå att det finns ekonomisk vinning – på att välja ekologiska val.

3.    Framtidens….

Framtiden är redan här. Det är upp till oss att förstå det och våga acceptera de nya alternativ som finns att välja på. Allt för ofta håller vi hårt i konservativa värderingar – för att det är bekvämt. På faktasidan om Miljoteknik.nu presenteras exempelvis några områden som tydligt redan har växlat över mot bättre alternativ.

  • Framtidens byggnadsmaterial

Vid tillverkning av cement och betong skapas en stor mängd utsläpp. Att bygga i trä är betydligt bättre utifrån flera olika perspektiv. Trä har också börjat användas i betydligt större konstruktioner än tidigare tack vare lösningar som skapat mycket större hållbarhet.

  • Grön energi

Solenergin är här för att stanna. Allt fler väljer solenergi och andra alternativa energikällor samtidigt som bilarna allt mer växlas över till eldrift. Framtiden är redan här – I alla fall om Miljoteknik.nu får säga sitt.

Lämna en kommentar