El

Många elbolag ger en välkomstgåva till nya kunder. Ett sätt att ”locka till sig” dem för att kunna visa upp vilken bra tjänst/produkt som de erbjuder. Men det finns även andra vägar att ge nya kunder mervärde. Nedan presenteras hur ett elavtal erbjudande kan se ut på elavtal och några exempel från 2022.

Varför välja elavtal med erbjudande?

Det primära, i val av elbolag, är för de flesta månadskostnaden. Den beräknas utifrån den fasta och rörliga kostnaden samt kundens förväntade konsumtion. Men på kort sikt finns även en faktor till som avgör totalpriset – om de har ett erbjudande.

Exempel
Elin jämför flera elavtal och kommer fram till att bolag A skulle ge henne en månadskostnad på ca 900 kr och bolag B en kostnad på 925 kr. Det är alltså bara en liten skillnad mellan dem. Men när hon sedan granskar deras erbjudande blir det annorlunda.

Om hon byter till att ha elavtal hos bolag B får hon nämligen ”fri månadskostnad under 12 månader”. Eftersom det är en fast kostnad på 69 kr vilket innebär att månadskostnaden nu blir 856 kr. Detta medan A erbjöd ”pott på 500 kr” som därmed kan användas vid betalning av de första fakturorna. Så antingen betalar hon 856 kr per månad eller 900 kr per månad med 500 kr i totalrabatt under första året.

Exempel på erbjudanden

 • Pott att förbruka
  Nya kunder får en viss summa som ”bonus” att använda vid betalning på kommande fakturor. För att få detta krävs självklart bindningstid eftersom personen annars kunnat använda bonusen och sedan bytt bolag.
 • Gratis fast kostnad under 12 månader
  Detta är ett mycket vanligt erbjudande som alltså innebär att månadskostnaden på ca 50 – 60 kr uteblir under denna period. Det ger därmed en rabatt på ca 600 kr på kundens avtal under första året.
 • En produkt ingår
  Under våren 2022 erbjöd Vattenfall att alla nya kunder fick ett par skidglasögon. Det är inte helt ovanligt att bolagen erbjuder en produkt som välkomstgåva. Det kan vara allt från ett presentkort hos en matvarukedja till just skidglasögon eller en powerbank.
 • Flyttrabatt
  Detta är en rabatt som enbart ges till de som är kund hos ett annat elbolag och byter elavtal till det bolag som erbjuder flyttrabatten. En student som precis flyttat hemifrån, till sin första bostad, kan alltså inte få denna rabatt.
Solceller

Solceller på villor blir allt vanligare i Sverige. Detta mycket tack vare den ekonomiska besparingen som går att uppnå på lång sikt. I vissa delar används även solceller som ”nödkraft” de dagar som ordinarie elnät ligger nere. Men kom ihåg att göra kontroller på hantverkare inom solcellsmontering innan de anlitas.

Olika hantverkare inom solcellsmontering

Det krävs flera olika hantverkare vid solcellsmontering. Detta så som plåtslagare, elektriker och snickare. Det vanligaste är däremot att kunden anlitar en montagefirma som därmed har ansvaret för hela projektet. Det kallas att de har totalentreprenad och därmed tar ansvaret för kommunikation med kunden, hantverkarna och andra som är involverade i projektet.

Kontrollera i förväg

Oavsett om enbart en elektriker eller plåtslagare ska anlitas eller om en projektledare tar ansvaret bör alltid en kontroll ske på hantverkare inom solcellsmontering. Detta av samma orsak som kontroll bör ske av hantverkare inom byggnation av hus, VVS-dragning m.m. Att kontrollera före innebär betydligt lägre risk att oseriösa företag råkar anlitas.

 • Allabolag
  På allabolag.se finns samtliga aktiebolag i Sverige registrerade. Visserligen kan en hantverkare inom solcellsmontering driva en enskild firma men generellt skapas en större säkerhet att anlita aktiebolag. Detta bland annat på grund av transparensen gällande företagets ekonomiska ställning, ålder m.m.
 • Råd & Rön
  Råd & Rön har en lista som de kallar för ”Svarta Listan”. Det är de företag som valt att strunta i utslag från Allmänna Reklamationsnämnden förutsatt att beslutet inte varit i företagets favör. Det finns en stor fördel att undvika företag som väljer att inte följa ARN´s beslut.
 • Recensionssidorna
  Trustpilot och Eniro är två sidor där konsumenter kan lämna omdömen om företag. Företagen får ett genomsnittligt betyg vilket gör det enkelt att jämföra dem mot varandra gällande kundernas nöjdhetsnivå.

  En annan recensionssida är Google My Business. Information om företaget brukar visas bredvid Googles sökresultat med både bild, adress och företagsfakta. Utöver detta recensioner från tidigare kunder.

 • Är de branschanslutna
  Hantverkare inom solcellsmontering kan vara anslutna till ett flertal olika branschorganisationer. Det går exempelvis att kontrollera elektriker via elsäkerhetsverket. Det är enbart elektriker som måste ha auktorisation men övriga hantverkare kan vara med i organisationer och ha auktorisationer som påvisar deras kompetens. Det är absolut en fördel om företaget är branschanslutet.
Miljöteknik

Hur kan alla ta sitt ansvar för en bättre miljö? 

Den frågan ställer sig personerna bakom Miljoteknik.nu och är grunden till de artiklar och tips som ges på hemsidan. Lär dig mer om Miljoteknik.nu – via tre snabba punkter.

1.    Med fokus på att spara – och ta till vara

Om Miljoteknik.nu skulle beskrivas med ett enda ord så vore det ”Hållbarhet”. Det som byggs ska vara hållbart utifrån flera aspekter:

 • Hållbart – Så det inte behöver bytas ut så ofta
 • Hållbart – Med minimal miljöpåverkan
 • Hållbart – I ett socialt och ekonomiskt perspektiv

2.    Om Miljoteknik.nu – Enligt dem själva

De som driver webbplatsen ”brinner för att erbjuda fakta” som kan förbättra miljön. Detta grundat i att information och kunskap är grunden för att kunna ta rätt miljömässiga beslut.

Kunskap och kompetens

Författarna har erfarenhet av byggbranschen samt energibranschen – med fokus mot el- och energi. Det innebär även att de flesta artiklar har fokus på byggnadstekniska frågor, grön energi och framtiden energikällor.

Utifrån ett ekonomiskt perspektiv

Under ”Om oss” anges att det ekonomiska incitamentet för att gå över till miljövänliga alternativ kommer att väga tyngst. Det är visserligen bra med kunskap och att konsumenter allt mer väljer miljövänliga alternativ. Men så länge som det är mer ekonomiskt fördelaktigt att välja sämre miljömässiga val – så kommer detta även att ske.

Därmed tar författarna ofta en ekonomisk vinkel på det material som publiceras. Detta utifrån att de som läser artiklarna ska förstå att det finns ekonomisk vinning – på att välja ekologiska val.

3.    Framtidens….

Framtiden är redan här. Det är upp till oss att förstå det och våga acceptera de nya alternativ som finns att välja på. Allt för ofta håller vi hårt i konservativa värderingar – för att det är bekvämt. På faktasidan om Miljoteknik.nu presenteras exempelvis några områden som tydligt redan har växlat över mot bättre alternativ.

 • Framtidens byggnadsmaterial

Vid tillverkning av cement och betong skapas en stor mängd utsläpp. Att bygga i trä är betydligt bättre utifrån flera olika perspektiv. Trä har också börjat användas i betydligt större konstruktioner än tidigare tack vare lösningar som skapat mycket större hållbarhet.

 • Grön energi

Solenergin är här för att stanna. Allt fler väljer solenergi och andra alternativa energikällor samtidigt som bilarna allt mer växlas över till eldrift. Framtiden är redan här – I alla fall om Miljoteknik.nu får säga sitt.

Solceller

Allt fler privatpersoner upptäcker fördelarna med att installera solceller hemma. Solceller fungerar som så att de omvandlar solstrålar till elektricitet, då i form av likström. Solceller är utformade med så kallade atomer och när solen strålar träffar dessa sätts elektronerna i rörelse. Det är solcellerna som sedan tvingar elektronerna att röra sig på ett sätt som genererar el. Varje enskild solcell genererar endast runt 0,5 V, en anledning till varför solceller vanligtvis kopplas ihop till en serie, något som är mer känt som solpaneler. Genom att installera solpaneler i anslutning till ditt hus kan du alltså generera tillräckligt med el för ditt hushåll. Det finns några självklara fördelar med solceller, bland annat:

 • Du blir mindre beroende av svängande elpriser.
 • Du värnar om miljön eftersom solceller inte ger ifrån sig någon skadlig koldioxid.
 • En smart investering som på sikt kommer spara dig mycket pengar.

Solceller installeras ofta på hustaket där det oftast är fritt från skugga. Men frågan är om det är värt att investera i solceller, något du behöver göra vissa uträkningar för att veta. Om solcellerna kommer kunna generera mellan 40 och 70 % av den årliga elförbrukningen är det vanligtvis en väl vald investering.

Hur mycket solenergi kan jag generera?

Det viktigaste frågan för dig som går i tankarna om att installera solceller är hur mycket el du faktiskt kommer kunna producera. En kvalitativ solcellsanläggning kan generera så mycket som 850-1120 kWh/kW och år. Om din solcellsanläggning har en toppeffekt på 3 kW kan du förvänta dig en elproduktion på cirka 2500-3360 kWh per år. Hur bra effekt dina solceller kommer ha beror även på:

 • Takets storlek
 • Om det finns skuggiga partier
 • Vilken lutning taket har
 • Hur många solceller du installerar
 • Vilken effekt solcellerna har
 • Vilken verkningsgrad växelriktaren har

Detta är alltså sådant som är bra att rådfråga leverantören av solcellerna om. Många väljer att installera solpaneler och solenergi för att täcka vissa delar av elförbrukningen även om man ändå fortsätter att köpa el från en annan leverantör. Under sommarens bästa dagar genererar solcellerna på maxeffekt medan de under kvällar och regniga dagar inte genererar särskilt bra (då är det bra att komplettera med en annan elkälla).

Solceller

Att använda sig av solceller som energikälla har blivit mer och mer populärt under dom senaste åren. Det är dock en ganska dyr investering beroende på storlek, men det finns bidrag att få för den som planerar att installera solceller som energikälla. Vilka bidrag som finns för solceller och hur man ansöker kan du läsa mer om nedan.

Statligt bidrag för solceller

Bidrag solceller

Att av dom bidrag som finns för solceller kallas för investeringsstöd och utgör 20% av den totala kostnaden för installationen. Det är Länsstyrelsen i varje enskilt län som tar emot och kollar igenom ansökningarna, och varje ny sökande hamnar i kö. Beroende på tryck kan det därmed ta lång tid innan man vet om man får ett godkännande eller ett avslag på sin ansökan men det går bra att påbörja projektet ändå, förutsatt att man söker som privatperson.

Det kan också vara bra att veta att ansökan för bidrag för solceller bör skickas in så tidigt i processen som möjligt och som minst sex månader efter att man påbörjat arbetet med att installera solcellerna. Om man inte vet exakta svar på dom uppgifter som efterfrågas kan man göra en uppskattning och sedan ändra uppgifterna i efterhand.

Ansökan kan göras på nätet eller blankett och riktar sig till alla som är intresserade av att installera solceller:

 • Företag
 • Privatpersoner
 • Offentliga organisationer

För företag gäller dock andra regler än för privatpersoner när det kommer till själva ansökan. Här behöver man skicka in den innan arbetet påbörjas – det kan alltså inte göras i efterhand som privatpersoner kan göra.

ROT-avdrag för solceller

En annan väg att gå istället för att söka bidrag för solceller är att utnyttja ROT-avdraget. Detta är inte ett investeringsstöd som det ovan nämna, utan ger reducerade arbetskostnader för själva installationen. Som mest kan avdraget uppgå till 30% av den totala arbetskostnaden och man kan inte utnyttja både investeringsstöd och ROT-avdrag för samma installation.

Det är regeringen som bestämmer hur mycket pengar som ska avsättas för bidrag för solceller så det kan vara bra att känna till att summan kan komma att ändras. För den som har frågor om bidraget eller ansökan är det bäst att vända sig till Länsstyrelsen i det län man är bosatt för att få svar.

Solceller

I takt med att vår värld och våra samhällen blir allt mer moderna och innovativa med fokus på teknik och bekväma lösningar växer också ett allt starkare intresse för miljövänliga uppfinningar och hållbart tänkande. Att våra världsliga ledare uppmanar till miljövänlighet och klimatsmarta val är en följd av de miljöförstöringar som vi åstadkommit hittills under vår tid på jorden, och alltså är det dags att vi tar vårt ansvar en gång för alla för att rädda vår planet.

Solceller är en sådan uppfinning som allt fler intresserar sig för idag, och det är inte bara av den anledning att det faktiskt är mycket bättre för miljön. Genom att installera solceller i Skellefteå kan du också skapa ett självförsörjande energikälla, som i sin tur minskar dina elkostnader, skapar framtidssäkerhet, är bättre för miljön och ger dig möjligheten att få in lite extra inkomst på överskottet. Däremot finns det några saker som kan vara bra att tänka på innan en installation av solceller, vi har listan här!

Tänk på detta innan installation av solceller

För att installationen av solceller ska bli så bra och smidig som möjligt är det nödvändigt att ha lite koll på läget innan man sätter igång med själva projektet om att anlita en installatör, inte minst med tanke på att efterfrågan är rätt hög och att det ofta är ett projekt som kräver både planering, tid och engagemang. Ha dessa saker i åtanke så blir processen väldigt mycket enklare då du ska installera solceller i Skellefteå:

 • Var ute i god tid

Som sagt så finns det ofta ett rätt stort intresse för att installera solceller, inte minst under våren och sommaren då man inser att vi faktiskt har rätt många soltimmar här i Sverige. För att du ska kunna få hjälp med din installation när du vill är det viktigt att du själv är ute i god tid, både vad gäller installatörer och för att få bidrag.

 • Ansök om bidrag direkt

Precis som vi gick in på lite snabbt i föregående stycke kan det vara nödvändigt att ansöka om bidrag rätt så direkt då man har bestämt sig för att boka in en solcellsinstallation. Det finns nämligen en begränsad budget för hur många som kan få bidrag för solcellerna, så gör du installationen för att spara in på kostnaderna bör detta göras omgående.

 • Andra alternativa sparsamma lösningar

Om du har tänkt installera solceller av just den anledningen att det kan minska dina elkostnader och även bidra till att du faktiskt kan ”tjäna pengar” på överskottet kan det vara värt att fundera över om någon annan lösning är mer lönsam. Det är inte gratis att installera solceller, så att exempelvis byta isolering eller värmesystem kan vara alternativ som kostar betydligt mindre men som ger bättre besparingsmöjligheter.

 • Gäller solceller på hemförsäkringen?

I och med att solceller ofta är en rätt omfattande och kostsam installation kan det vara värt att kolla upp om de är inräknade i hemförsäkringen. Det skulle ju vara otroligt tråkigt om de av någon anledning skulle ta skada, gå sönder eller börja brinna, och att du isåfall inte skulle få hjälp med att täcka kostnaderna.

 • Utforska utbudet av installatörer

För att få en bättre bild av vilka olika företag det finns att ta hjälp av då du ska installera solceller i Skellefteå kan det vara smart att utforska utbudet av installatörer på marknaden. De allra flesta företag är seriösa och pålitliga, men det finns även de som luras och inte alls gör ett så bra jobb som utlovas. Sök runt, ta referenser, skicka in flera offerter, och nöj dig helt enkelt inte med första bästa alternativ!

Solceller

Om det är så att du funderar på att installera solceller Jämtland, så är det inte fel att även se till att du ansöker om solcellsbidraget. Ett solcellsbidrag medför att du kan få ett statligt stöd, som kan täcka en del av de kostnader du har för att installera solceller i Östersund. Detta bidrag är på 20 % av dina totala kostnader. Tänk bara på att det är många som vill ha detta bidrag. Därför kan det vara en god idé att du i tid ställer dig i kö för att ha möjlighet att få bidraget samma år som du söker om det.

Om solcellsbidraget

Solcellsbidrag kan delas ut till privatpersoner så väl som företag som installerar solcellsanläggning i Jämtland och i övriga landet. Detta bidrag måste du själv ansöka om. Det senast 6 månader efter att installationen av solceller påbörjats. Du kan ansöka via Länsstyrelsen i ditt län genom att göra en skriftlig ansökan, eller direkt online hos Boverket. Det är bra att ansöka så tidigt som möjligt, så att du så att säga ställer dig i kö för det. Det eftersom det är många som ansöker om detta bidrag för solpaneler och det finns inte hur mycket pengar som helst som delas ut. Det finns nämligen ett tak på hur mycket pengar som kan delas ut varje år. När detta tak är nått, så är det inga fler som får bidrag. Dock kan du komma att få det året efter.

Solceller kan vara en god investering

Du som är en privatperson och investerar i solcellspaneler i Jämtland, kan göra en lönsam affär. Dock är det bra om du kan installera solcellerna på ett sätt så att du får maximalt med el. Oftast så uppskattas det att en investering i solceller kan komma att återbetala sig själv på 10 till 15 år. Men det är beroende på vad anläggningen har för storlek samt vilket läge som solpanelerna sätts i. Solcellspaneler är även i stort sett underhållsfria och de ökar värdet på ditt hus en del. Efter installationen så kan du även se fram emot att ha många år där det är nedsatta energikostnader för din del. Du minskar helt enkelt dina kostnader för att köpa el från ett elbolag. Solceller är även en god investering för miljön. Genom att du satsar på solel så bidrar du till ett mer hållbart energisystem. I förlängningen så bidrar du alltså till en bättre värld.

Solceller

Solpaneler är de anordningar som absorberar och omvandla solljus till elektrisk energi. Det är en viktig kraftkälla för hus och fordon. De kan installeras i en byggnad eller på ett fordon, och de kan användas för att generera el på natten eller under den molniga säsongen. De ökar i popularitet eftersom de ger ren energi som inte förorenar och de är effektiva också.

En annan stor fördel med att använda solpaneler är att de kan vara mycket billig när man jämför det med andra metoder för att producera energi. Använda en solpanel kostar inte en förmögenhet eftersom det finns många program tillgängliga för människor att köpa som kan hjälpa dem att bygga sina egna. Det finns också många kit och manualer som människor kan använda för att montera sina egna solpaneler. Det finns olika material som behövs och om du kan hitta en expert som vet vad han gör, kan du spara hundratals dollar varje månad på din energiräkning. Du kan också få gratis solpaneler genom att donera till välgörenhet. Detta är ett perfekt tillfälle att rädda miljön.

Solpaneler för att lösa energibehov

Solpaneler är nyckeln till att hjälpa oss att lösa våra energiproblem. I dagens värld, där vi har för mycket olja, måste vi spara energi så att vi kan skapa vår egen el. Detta är det bästa sättet att ta hand om planeten och vidta åtgärder för att skydda den. Solpaneler är prisvärda och lätta att använda, och de kommer också att tillföra värde till ditt hem.

Solceller

Att ha ett solcellssystem för hemmet är mer än bara en tillfällig investering. Du bör överväga säkerheten och hur väderstrecken ligger. Här är några saker att tänka på innan du installerar dina egna solpaneler.

Solenergi är en ren, förnybar och icke-förorenande energikälla. Det kan spara pengar genom att hjälpa dig att minimera din elräkning. Detta är goda nyheter, eftersom elpriserna har gått upp den senaste tiden.

Solcellssystem kommer förvisso med en prislapp, men om du tar din tid och shoppa runt, kan du hitta rabatterade priser eller specialerbjudanden. Men kom ihåg att du inte vill satsa på billigt framför kvalitet. Det är viktigt att ha solcellssystem som håller.

Strömstyrka från eget solcellssystem

Du måste också bestämma hur mycket ström du behöver från ditt system. Du bör räkna ut detta innan du börjar installationen. Den initiala kostnaden kommer att vara högre än den månatliga energiräkningen, så du vill veta vad dina månatliga kostnader kommer att bli innan du börjar.

Kom ihåg att du kommer att behöva köpa de komponenter som behövs för att bygga din solpaneler. Detta kan inkludera solceller, spåren för att montera dem på, och alla andra objekt som kommer att behövas. Du måste beställa dessa objekt online eller från din lokala butik.

Bygglov för solcellssystem

Du kommer också att behöva få ställa upp på ditt nya solsystem. Du måste få en elektriker för att hjälpa dig att ställa upp allt. Det är en bra idé att arbeta med en elektriker, eftersom du behöver alla elektriska komponenter installerade på ett säkert sätt.

Som ägare till ett solcellssystem finns en rad skattelättnader för energi som produceras hemma. Men om du inte kan hitta solpanel du behöver för ditt hem, kan du fortfarande kvalificera sig för gratis energi genom att sälja eller donera använd energi till ett lokalt elbolag.